Aktualność 550 mln dla firm z miast średnich na rozwój
Ogłoszenia o naborach

550 mln dla firm z miast średnich na rozwój

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z niedużego miasta i poszukujesz środków na wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, to jeszcze przez miesiąc możesz złozyć wniosek i uzyskać unijną dotację. W pakiecie dla średnich miast na firmy czeka aż 550 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wydatki inwestycyjne:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • zakup nieruchomości,
  • roboty budowlane,
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, praw własności intelektualnej,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro, małe lub średnie firmy

Ile możesz otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 euro.

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu!

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy po szczegóły do ogłoszenia o konkursie na stronie Programu Inteligentny Rozwój oraz na stronie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości