Aktualność Aktualizacja harmonogramu POWER
PARP

Aktualizacja harmonogramu POWER

Komunikat w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

W ramach działań realizowanych w 2019 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PARP planuje ogłoszenie nowego konkursu pn. „Nowy start” (Działanie 2.21 POWER) na projekty szkoleniowo-doradcze ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Ogłoszenie konkursu będzie uzależnione od przyjęcia kryteriów wyboru projektów przez KM POWER.

NOWY HARMONOGRAM