Nabór wniosków

K O M U N I K A T Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ogłasza nabór wniosków w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku (włącznie) na poniższe instrumenty...

Tarcza Antykryzysowa

KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Nowe działanie dla średnich przedsiębiorstw na kapitał obrotowy

Kolejne spotkanie będzie dotyczyło nowego instrumentu wsparcia w ramach oferty #PARP, "Dotacje na kapitał obrotowy". Tematyka ▪  wsparcie na utrzymanie...

Tarcza Antykryzysowa dla biznesu "Wsparcie dla innowacyjnych - inwestycje, utrzymanie płynności i dopłata do kredytu " prezentacje

Przedstawiamy prezentacje prelegentów, które przedsiębiorcy mogli zobaczyć podczas wideokonferencji "Wsparcie dla innowacyjnych inwestycje, utrzymanie...

Źródła finansowania w dobie kryzysu - wideokonferencja

Dziękujemy za zainteresowanie cyklem wideokonferencji dla przedsiębiorców Tarcza Antykryzysowa dla biznesu. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych...

Wsparcie dla innowacyjnych - utrzymanie płynności i dopłata do kredytu.

Piąte spotkanie obejmuje temat wsparcia dla innowacyjnych – utrzymania płynności i dopłaty do kredytu, czyli gwarancji Biznesmax BGK. Dodatkowo eksperci opowiedzą jak...

Usługa budowlana zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę usługi budowlanej Dotyczy remont gzymsu żelbetowego z elementów prefabrykowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łódzkiej 84A Zakres...

Składki ZUS za maj 2020 ZUS

Składki ZUS za maj 2020

Miesiąc maj jest ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS dla znacznej części przedsiębiorców. Te osoby, którym zwolnienie nie przysługuje, zobowiązane są do...

Wydłużony termin na złożenie zeznań przez przedsiębiorców i zapłaty podatków / Tarcza Antykryzysowa dla biznesu

Przedstawiamy prezentacje prelegentów, które przedsiębiorcy mogli zobaczyć podczas wideokonferencji "Wydłużony termin na złożenie zeznań przez przedsiębiorców...