Aktualność Dotacja na kapitał obrotowy.
Ogłoszenia o naborach

Dotacja na kapitał obrotowy.

Dziś (5.10) o godz. 23:59 mija termin wymaganej rejestracji w generatorze wniosków pod nowym adresem: https://cop-dotacje.pl/


Wnioski złożone przez osoby zarejestrowane po tym terminie nie będą rozpatrywane ‼️

→ Jeśli założyłeś już konto w poprzednim, anulowanym naborze, nie musisz robić tego ponownie. Wystarczy sprawdzić możliwość zalogowania się pod nowym adresem: https://cop-dotacje.pl/

→ Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem generatora należy zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: generator@cop.lodzkie.pl.

→  Wniosek do wypełnienia i wysłania będzie dostępny w generatorze od 6 do 12 października 2020 r. do godz. 16.00.

Kolejność zgłoszeń wniosków nie ma znaczenia przy ocenie.

→ Operatorem dotacji jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Wszelkie pytania oraz uwagi należy zgłaszać do Operatora.