Możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału  w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania ...

BEZPŁATNE konsultacje w ramach MPI FE w Zgierzu

Data wydarzenia  06.05.2019, od godz. 0900 do godz. 1130 Organizator  Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz Mobilny Punkt Informacji o...

„Przepis na Pracę”

Podczas realizacji projektu „Przepis na Pracę” planujemy wesprzeć młode osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem programu  jest...

Spotkanie informacyjne w Brzezinach - 3.04.2019 r.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne nt. "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych".  Spotkanie...

Przepis na biznes

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu "Przepis na Biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Nowa szansa 2

Uczestnicy Wsparciem objętych zostanie 45 osób, które w dniu przystąpienia do projektu muszą spełniać następujące kryteria Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących...

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - Miasto Łódź

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02IP.0110001/19  w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działanie VIII.2...