Aktualność Dowiedz się więcej o letnich konkursach na badania i rozwój.
COP

Dowiedz się więcej o letnich konkursach na badania i rozwój.

23 i 25 lipca br. organizujemy spotkania informacyjne dotyczące nowych konkursów, ogłoszonych  w ramach poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw i 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. W programie spotkań poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w obu konkursach i nowościami w konkursach w porównaniu do poprzednich naborów. Oba spotkania wzbogaci wykład ekspercki dr. inż. Bartosza Sakowicza, który opowie zgromadzonym uczestnikom o elementach planowania prac badawczo-rozwojowych. Tradycyjnie blok realizacji projektów wypełni panel dot. wskaźników, wniosku o płatność, a także wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Zachęcamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Spotkanie nt. konkursu 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 


23 lipca br.


Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

 

Przypominamy, że w ramach konkursu 1.2.1 wsparcie uzyskać można na utworzenie lub doposażenie własnego laboratorium w celu prowadzenia badań. Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty inwestycyjne, w tym urządzenia/aparaturę, jak i wartości niematerialne oraz prawne. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 lipca 2019 r., a kończy 30 sierpnia 2019 r. Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj.

 

Spotkanie nt. konkursu 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

25 lipca br.


Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania


Dofinansowanie w konkursie 1.2.2 przeznaczone jest na przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 lipca, a kończy 30 września 2019 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj.


Oba spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.


* Spotkanie może być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.