Aktualność Europejski Dzień Pracodawcy  po raz trzeci w powiecie
wydarzenia powiatu zgierskiego

Europejski Dzień Pracodawcy po raz trzeci w powiecie

„Rozwój firmy szansą na wzmocnienie pozycji na rynku pracy” – takie hasło przyświecało tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Pracodawcy, zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy z Zgierzu (wydarzenie), pod patronatem Starosty Zgierskiego i Prezydenta Miasta Zgierza. 


Konferencja odbyła się w zgierskim starostwie i zgromadziła przedstawicieli 25 instytucji: firm, jednostek samorządowych, placówek oświatowych i stowarzyszeń. W gronie przedsiębiorców znaleźli się zarówno właściciele małych i średnich podmiotów,
jak i reprezentanci dużych korporacji logistycznych czy handlowych. Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskania środków unijnych przez pracodawców i osoby planujące założenie działalności gospodarczej, jak również formy dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników m.in. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 


- Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy mają odzwierciedlenie w systematycznej redukcji bezrobocia. – mówił podczas otwarcia konferencji starosta zgierski Bogdana Jarota - Obecnie w powiecie zgierskim mamy 3591 osób bezrobotnych, co daje stopę bezrobocia na poziomie 6%. Przypominam, że niedawno borykaliśmy się jeszcze z bezrobociem dwucyfrowym. Większość osób pozostających w rejestrze bezrobotnych, są to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy - osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, czy bez kwalifikacji. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które przyczynią się do zaktywizowania rynku pracy,
a tym samym pobudzenia zatrudnienia i dalszego ograniczania bezrobocia wśród mieszkańców naszego powiatu. 


Jako pierwszy z prelegentów, głos zabrał Krzysztof Fintzel z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który mówił o: możliwości pozyskania przez przedsiębiorców dotacji na usługi szkoleniowe, doradcze i studia podyplomowe z drugiej edycji projektu pod nazwą „Łódzka oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji”, a także o pożyczkach niskooprocentowanych, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom w ramach projektu JEREMIE 2, na realizację planów rozwojowych firm i modernizację obiektów. 


Aleksandra Kuśmierczak, naczelnik Wydziału Rozwoju Kadr w Regionie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przedstawiła możliwości pozyskania, przez właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia z funduszy europejskich na rozwój pracowników w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach. 


Jako ostatnia głos zabrała Jolanta Pawłowska z Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP
w Zgierzu, która omówiła atrakcyjne możliwości podwyższenia kompetencji zawodowych pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z KFS można pozyskać 80% dofinansowania (przy 20% wkładzie własnym) do szkoleń, kursów, egzaminów, badań lekarskich i psychologicznych pracowników. 


- Każda konferencja, która służy pogłębieniu wiedzy pracodawców, jest dobra – powiedziała nam Grażyna Witkowska z firmy Wimax. - Każdy z zainteresowanych, po dzisiejszym spotkaniu, może zgłosić się do odpowiednich instytucji, by uszczegółowić możliwości wsparcia. Ja korzystałam wcześniej ze stażów i jednych szkoleń, a w 2020 r. będę szczególnie zainteresowana szkoleniami zdrowotnymi, psychotestami dla kierowców. 


Europejskie Dni Pracodawcy to wspólna inicjatywa Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, realizowana w krajach członkowskich UE od 2016 r. Służy m.in. podnoszeniu poziomu wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez służby zatrudnienia,
a także pomocy w znalezieniu odpowiednich pracowników. W Polsce do tej inicjatywy włączają się wszystkie wojewódzkie i kilkaset powiatowych urzędów pracy, w tym PUP
w Zgierzu. 


Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu