III edycja rok 2019


Konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego2 października 2019 r. r. Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski ogłosił konkurs  o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO
w kategoriach: 

 • "PRZEDSIĘBIORCA ROKU", 
 • "Świadomi w biznesie – wybór mieszkańców". 
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO
kategoriach: „PRZEDSIĘBIORCA ROKU " oraz „ŚWIADOMI W BIZNESIE -WYBÓR MIESZKAŃCÓW" 
wraz z Regulaminem Konkursu.

Ideą konkursu jest promowanie przedsiębiorców działających na lokalnym rynku. Organizatorzy pragną docenić dynamicznie rozwijające się firmy,
a także wszystkie firmy, które działają na rzecz lokalnej społeczności.

Dostrzegając wysiłki tych, którzy mogą stanowić wzór i motywację dla innych chcemy zaprosić do konkursu przedsiębiorstwa prężnie działające
na naszym terenie, przedsiębiorców dynamicznie rozwijających swoją działalność, oraz tych, którzy wyróżniają się w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.


W dniu 2 października 2019 roku odbyło się I posiedzenie Kapituły Konkursowej.
Przedmiotem prac Kapituły Konkursowej było  m.in. ustalenie i zatwierdzenie formularzy konkursowych
Ponadto Kapituła Konkursu ustaliła i opublikowała harmonogram konkursu
oraz siedzibę i wszystkie dane teleadresowe sekretariatu (biura obsługującego konkurs).

ZCOP Zgierz
ul. Długa 29A,  
cop@umz.zgierz.pl
tel:  690 540 365 


W skład Kapituły Konkursowej weszli:

 • Bohdan Bączak – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
 • Magdalena Szewczyk – Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Zgierza
 • Paweł Anyszewski – Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Marta Pietrak-Kędzierawska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
 • Agnieszka Sobieszek – Zastępca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • dr Jarosław Grabarczyk – Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. socjalnych i ogólnych
 • dr Kazimierz Kubiak – Pracownik naukowo-badawczy Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
  oraz wykładowca Społecznej Akademii Nauk

Harmonogram: 

 • 2 października 2019 r. – ogłoszenie konkursu, powołanie Kapituły Konkursu,
 • 2 października 2019 r. – I posiedzenie Kapituły Konkursu – zatwierdzenie regulaminu oraz akceptacja formularza zgłoszeniowego dla firm biorących udział
  w konkursie
 • 3 października – 21 listopada 2019 r. - zgłoszenia do konkursu,
 • 22 – 26 listopada 2019 r. – ocena formalna formularzy zgłoszeniowych przez Kapitułę Konkursu, zaakceptowanie karty do głosowania „Świadomi w biznesie – wybór mieszkańców”
 • 29 listopada – 28 stycznia 2020 r. – głosowanie „Świadomi w biznesie – wybór mieszkańców”
 • 29 listopada – 5 grudnia 2019 r. - obrady Kapituły Konkursu zaproponowanie Prezydentowi Miasta Zgierza nominowanych w kategorii: „PRZEDSIĘBIORCA ROKU  i ewentualnych wyróżnień, nagród specjalnych
 • Gala finałowa Przedsiębiorca Roku 2019 odbędzie się podczas spotkania noworocznego - 6 lutego 2020 r.

Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw działających na terenie Miasta Zgierza oraz budowanie wizerunku Miasta Zgierza jako samorządu przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości.

Konkurs odbywa się dla podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta Zgierza. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy rodzimych przedsiębiorców do udziału w konkursie Partnerzy merytoryczniPartnerzy medialni