Aktualność IX nabór wniosków o grant na transfer technologii OTWARTY!
Dotacje UE

IX nabór wniosków o grant na transfer technologii OTWARTY!

DLA KOGO?

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
NA CO?
 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how
WYMOGI
 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

TERMINY
NABÓR WNIOSKÓW:
CIĄGŁY DO KOŃCA ROKU 2019, PODZIELONY NA MIESIĘCZNE RUNDY
ROZSTRZYGNIĘCIE:
DO 4 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA WNIOSKU

DOFINANSOWANIE
Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego) – 25% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy wyłącznie ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)
 
MAPA POMOCY REGIONALNEJ
Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Podane wartości obowiązują dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wielkość refinansowania dla średnich przedsiębiorców jest niższa o 10 punktów procentowych odpowiednio dla każdego województwa.