Aktualność Kolejne Śniadanie Biznesowe za nami.
Śniadania Biznesowe

Kolejne Śniadanie Biznesowe za nami.

23 października to data kolejnego Śniadania Biznesowego, na które tradycyjnie zaprosiło Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Tym razem zebrani przedsiębiorcy, dzięki p. Lucynie Kuśmierek z Wydziału Świadczeń Emerytalnych zgierskiego oddziału ZUS, mogli uzupełnić wiedzę dotyczącą świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także zapoznać
się ze zmianami w podatku dochodowym czy zaznajomić z warunkami przyznawania świadczenia Mama 4+.

Dofinansowanie projektów doradczych i wdrożeniowych dla MŚP w konkursie 2.1.2– Profesjonalizacja usług biznesowych to temat, który zgromadzonym przybliżyła
p. Ewa Florczyk z fundacji MOST.

Radcy prawni z Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege , Paweł Kulesza i Przemysław Dobrowolski przekazali informacje o obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a także przybliżyli znaczenie terminu COMPLIANCE – w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej.

Mecenas Paulina Filipczak Zawadzka z Kancelarii Radcy Prawnego Paulina Filipczyk Zawadzka opowiedziała o zmianach dotyczących PPK, sposobie wynagradzania za pracę, a także o skróceniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ponadto uzupełniła informacje dotyczące RODO przy zawieraniu umów o pracę ( kwestionariusz osobowy pracownika) i wydawaniu świadectw pracy.

Na zakończenie p. Szczepan Zaręba – Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej  i Geodezji UMZ opowiedział o przygotowywanej uchwale, która dotyczyła będzie zasad umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej.

Tradycyjnie spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przedsiębiorcy mogli wymienić
się swoimi spostrzeżeniami i zasięgnąć porad w zakresie prowadzonej działalności.


20 listopada to kolejny termin Śniadania Biznesowego, na które już dziś organizatorzy serdecznie zapraszają.