Aktualność Możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.
Dotacje UE

Możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału 
w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania 
z Funduszy Europejskich pt. "Forum Środków Unijnych". 

Forum poświęcone będzie prezentacji aktualnych i planowanych konkursów 
oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszane będą kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków, realizacji i rozliczeń projektów oraz edukacji. 

Zagadnienia zostaną omówione przez specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, którzy udzielą również indywidualnych konsultacji 
i odpowiedzą na szczegółowe pytania uczestników. 

Najbliższe spotkanie informacyjne w Łodzi odbędzie się: 


23 maja 2019 r. w godz. 13:00-15:30 (rejestracja od godz. 12:30) 
w budynku Red Tower – SkyHub w Łodzi, ul. Piotrkowska 148/150 (piętro 15).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem "Weź udział". Formularz jest dostępny na stronie  Formularz należy wypełnić do dnia poprzedzającego termin spotkania, do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. 


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem. 


Dla kogo   

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy przedsiębiorców, samorządowców 
oraz instytucje z terenu miasta Łodzi oraz okolicznych gmin, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa łódzkiego. 

Program spotkania 

  • Rejestracja uczestników. 
  • Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 m.in. z zakresu: termomodernizacji budynków, niskoemisyjnego transportu miejskiego, ochrony środowiska (gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem), OZE (odnawialne źródła energii), wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, kształcenia zawodowego i edukacji przedszkolnej 
    oraz żłobków, wsparcia badań oraz innowacyjności, a także modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 
  • Indywidualne konsultacje. 

Organizator spotkania w Łodzi - Główny Punkt Informacyjny w Łodzi 

90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9 

tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60 

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl