Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce z V Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców, podczas którego został poruszony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce....

Większa rozpoznawalność marki.

Parlament zakończył prace nad nowelizacją prawa własności przemysłowej Większa rozpoznawalność marki i większe możliwości konkurowania na rynkach zagranicznych – to...