Aktualność Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikro i i małych przedsiębiorców.
Ogłoszenia o naborach

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikro i i małych przedsiębiorców.

Do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikro i i małych przedsiębiorców.

→ Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 złotych.

→ Wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66

O dotację mogą się starać przedsiębiorcy:

→ których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

→ którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.