Aktualność NCBR Szybka Ścieżka w 2019 – co nowego?
Ogłoszenia o naborach

NCBR Szybka Ścieżka w 2019 – co nowego?

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.


Terminy i budżety konkursów

  • Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 29 listopada 2019 r.  czytaj więcej 
  • Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r. czytaj więcej 
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych, budżet konkursu 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie konkursu 15 lipca  czytaj więcej 
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych, budżet konkursu 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie konkursu 15 lipca  czytaj więcej 
  • Zobacz także: NOWY konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” . Budżet konkursu: 600 mln zł; nabór wniosków od 23 sierpnia do 23 września 2019 r. Ogłoszenie konkursu 14 sierpnia  czytaj więcej

Ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), szczegółowe zasady i kryteria oceny projektów, konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z Szybkiej Ścieżki, a także indywidualne spotkania z Ekspertami NCBR – o tym wszystkim dowiesz się podczas spotkania w Twoim mieście. Więcej na www.ncbrdlafirm.pl


Informacje o konkursach w ramach POIR dostępne są na naszej stronie internetowej, a materiały ze spotkań informacyjnych na naszym kanale NCBRnews