Aktualność NOWY KONKURS w #PARP
PARP

NOWY KONKURS w #PARP

NOWY KONKURS w #PARP

„100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie.
Liczymy, że obok wsparcia firm środkami unijnymi, konkurs będzie również sprzyjał upowszechnieniu rozwiązań i dobrych praktyk usprawniających ich działalność, tak aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych mogły stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak pandemia #COVID19 Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.


Konkurs trwa: od 4 do 30 czerwca.

Sprawdź założenia konkursu 

Partnerzy: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji.

Konkurs jest finansowany z #FunduszeUE w ramach #POIR.