Aktualność  Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Ogłoszenia o naborach

Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Możesz wziąć udział w projekcie, jeżeli:  
→  masz 18 lat lub więcej,
→  uczysz się/zamieszkujesz na obszarze ŁOM, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki, wschodni, pabianicki, zgierski,
→  jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i posiadasz status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo.  
 
Co oferujemy?
→  szkolenia i kursy zawodowe wraz z egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych – za uczestnictwo otrzymasz stypendium
szkoleniowe,
→  szkolenia i kursy społeczne,
→  poradnictwo obywatelsko-prawne,
→  pośrednictwo pracy,
→  4-miesięczne staże zawodowe, w trakcie których otrzymywać będziesz stypendium  w wysokości 1 057,60 zł netto.

 
BIURO PROJEKTU:

UL PIOTRKOWSKA 55 LOK. 111
90-413 ŁÓDŹ
 

KONTAKT:
TEL. 42 633 17 19
www.nowystart.inse.pl
nowystart@inse.pl