Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs ...

Ostatni nabór w projekcie Przepis na Rozwój 2

Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa ogłasza ostatni nabór w ramach projektu „Przepis na Rozwój 2”. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, które chciałyby...

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw 26.09.2019 r

Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 października 2019 r., a kończy 13 grudnia 2019 r. Miejsce składania wniosków Centrum...

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu...

NCBR Szybka Ścieżka w 2019 – co nowego?

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też...

PRZEPIS NA ROZWÓJ - nowy nabór

O PROJEKCIE PRZEPIS NA ROZWÓJ Zarządzasz mikro, małą lub średnią firmą z woj. łódzkiego lub jesteś jej pracownikiem Pragniesz rozwijać siebie, przedsiębiorstwo i...

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw - bon na innowacje - 29.07.2019 r

Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 sierpnia 2019 r., a kończy 31 października 2019 r. Miejsce składania wniosków Centrum...

Projekt dla młodych przedsiębiorczych mam

Rozpoczęła się rekrutacja do programu "Mommypreneurs Przedsiębiorcza mama". Projekt powstał z inicjatywy pracowników Wydziału EkonomicznoSocjologicznego...

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03IP.0110001/19  w ramach Osi Priorytetowej VIII...