550 mln dla firm z miast średnich na rozwój

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z niedużego miasta i poszukujesz środków na wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, to jeszcze przez miesiąc możesz...

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.01IP.0110001/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie...

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01IP.0110003/19  w ramach  Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1...

POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

POŻYCZKI  NA KSZTAŁCENIE Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 100 000 zł   Otwarcie naboru wniosków 18 marca 2019 r. Pożyczki na kształcenie to...

1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw - bon na innowacje - 28.01.2019 r.

Termin składania wniosków Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund I runda 28 luty – 28 marzec...

2.1: Otoczenie biznesu / 2.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych. - 14.02.2019

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 18 marca 2019 r., a kończy 30 kwietnia 2019 r. Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy...

Przepis na Rozwój

Zarządzasz mikro, małą lub średnią firmą z woj. łódzkiego lub jesteś jej pracownikiem? Pragniesz rozwijać siebie, przedsiębiorstwo i zwiększyć kompetencje kadry...

Ogłosiliśmy nabór do Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Go to Brand". Wnioski będzie można składać od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r. Celem...

Krajowych Klastrów Kluczowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych". Wnioski będzie można składać od 5...