Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03IP.0110001/19  w ramach Osi Priorytetowej VIII...

Firma 50+ edycja 3

Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja w ramach projektu została przedłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa do 14.06.2019 r. Masz pytania? Zadzwoń 42...

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych - 27.05.2019 r.

Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 14 sierpnia 2019 r. Miejsce składania wniosków Centrum Obsługi...

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP - 27.05.2019 r.

Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 6 września 2019 r. Miejsce składania wniosków Centrum Obsługi...

550 mln dla firm z miast średnich na rozwój

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z niedużego miasta i poszukujesz środków na wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, to jeszcze przez miesiąc możesz...

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.01IP.0110001/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie...

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01IP.0110003/19  w ramach  Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1...

POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

POŻYCZKI  NA KSZTAŁCENIE Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 100 000 zł   Otwarcie naboru wniosków 18 marca 2019 r. Pożyczki na kształcenie to...

1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw - bon na innowacje - 28.01.2019 r.

Termin składania wniosków Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund I runda 28 luty – 28 marzec...