Dotacja na kapitał obrotowy.

Dziś (5.10) o godz. 2359 mija termin wymaganej rejestracji w generatorze wniosków pod nowym adresem https//copdotacje.pl/ Wnioski złożone przez osoby...

Dotacje na kapitał obrotowy - AKTUALIZACJA !!!

KOMUNIKAT Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi! Z uwagi na pojawiające się nieprawidłowości w trakcie aktualnego naboru na tzw. kapitał obrotowy i podejrzenie...

Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP - 19.08.2020 - dotacje na kapitał obrotowy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił dzisiaj (19 sierpnia) konkurs na dofinansowanie dla małych i mikroprzedsiębiorstw, które poniosły straty z powodu...

,,Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców"

Poszukujesz funduszy na szkolenia dla swoich pracowników ? Skorzystaj z programu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,,Kompetencje dla sektorów – oferta dla...

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs ...

Ostatni nabór w projekcie Przepis na Rozwój 2

Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa ogłasza ostatni nabór w ramach projektu „Przepis na Rozwój 2”. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, które chciałyby...

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw 26.09.2019 r

Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 października 2019 r., a kończy 13 grudnia 2019 r. Miejsce składania wniosków Centrum...

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu...

NCBR Szybka Ścieżka w 2019 – co nowego?

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też...