Aktualność Ostatni nabór w projekcie Przepis na Rozwój 2
Ogłoszenia o naborach

Ostatni nabór w projekcie Przepis na Rozwój 2

Łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa ogłasza ostatni nabór w ramach projektu „Przepis na Rozwój 2”. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, które chciałyby przeszkolić pracowników 50+.


Łączna alokacja wyniesie 1 320 000 zł.


W ramach projektu będzie można przeszkolić wyłącznie pracowników w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Wnioski na szkolenia pracowników, którzy nie osiągnęli 50 lat nie będą kwalifikowane. Wymagane będzie oświadczenie do umowy, w którym MŚP zobowiązuje się do przeszkolenia wyłącznie pracowników, którzy w dniu zapisu na pierwszą usługę w BUR będą mieli ukończone 50 lat.


Data rozpoczęcia naboru: 8.11.2019, godz. 8.00


Alokacja: 1 320 000 zł – 22 000 bonów

Termin ważność bonów: 16.12.2019

Termin ostatecznego rozliczenia: 19.12.2019


Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonów. W przypadku nie dostarczenia dokumentów w wymaganym terminie usługi nie zostaną rozliczone.