Aktualność Pożyczka na rozwój
PARP

Pożyczka na rozwój

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwieNa co możesz przeznaczyć pożyczkę?

  • zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia
  • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi
  • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnegoKto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub za 2 lata w przypadku krótszego prowadzenia firmy

Ile możesz otrzymać?
  • MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 40 000 zł
  • MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ POŻYCZKI 500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wydatków kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów
Dostępne środki dla przedsiębiorców - 28,5 mln zł
Maksymalny okres realizacji projektu współfinansowanego z pożyczki
12 miesięcy od podpisania umowy
Maksymalny okres spłaty 
5 lat z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału przez 9 miesięcy.
Oprocentowanie
Od 2,5% do 6% w skali roku

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Terminy zgłoszeń
Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.
Runda I
Start: 18.06.2019
Zakończenie: 17.10.2019