Aktualność Projekt Firma 50+ edycja 3
Dotacje UE

Projekt Firma 50+ edycja 3

Firma 50+ edycja 3 - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego. 

Projekt Firma 50+ edycja 3 realizują Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. oraz Fundacja Inicjatyw Regionalnych. 

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich możesz dostać nawet 48 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział także emeryci i renciści.

Za darmo przeszkolimy Cię i pomożemy napisać profesjonalny biznesplan.

W trakcie warsztatów zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

Szczegóły rekrutacji dostępne:

  • na stronie internetowej projektu: www.firma.inse.pl
  • lub pod nr telefonu: 42 633 17 19
  • oraz w siedzibie biura projektu w godz. 10-15.  

BIURO PROJEKTU: 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. – Sp.k. 
90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 55 lok. 111
tel. 42 633 17 19, 42 630 01 40 
adres e-mail: aktywizacja@inse.pl 
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19/4

Projekt Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego jest współfinansowany zenbsp;środków Unii Europejskiej wnbsp;ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Ośnbsp;priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanienbsp;VIII.3 "Wsparcie przedsiębiorczości", Poddziałanienbsp;VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych". Wartość dofinansowania: 4 912 677,09 zł