Aktualność Projekt "Od zwolnienia do zatrudnienia III"
Dotacje UE

Projekt "Od zwolnienia do zatrudnienia III"

Projekt "Od zwolnienia do zatrudnienia III" - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy. 

Jeżeli mieszkasz w województwie łódzkim i jesteś osobą, która utraciła pracę do 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianą do zwolnienia bądź zagrożoną takim zwolnieniem, nasze wsparcie jest skierowane właśnie do Ciebie.

Do projektu mogą przystąpić także osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Co oferujemy?

  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 23 000,00 zł, 
  • wsparcie pomostowe na okres 6-12 m-cy (do 2 000,00 zł/m-c), 
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie prowadzenia firmy. 

Ponadto:

  • staże zawodowe, w trakcie których otrzymywać będziesz stypendium (do 1 017,40 zł/m-c), 
  • zatrudnienie subsydiowane z wynagrodzeniem do 2 150,00 zł/m-c, 
  • możliwość realizacji bezpłatnych kursów zawodowych. 

Szczegóły rekrutacji dostępne: 

  • na stronie internetowej projektu: www.aktywni.inse.pl
  • lub pod nr telefonu: 42 633 17 19, 42 630 01 40 
  • oraz w siedzibie biura projektu w godz. 10-15. 

BIURO PROJEKTU:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. – Sp.k. 

90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 55 lok. 111

tel. 42 633 17 19, 42 630 01 40 

adres e-mail: aktywizacja@inse.pl 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. 

Projekt "Od zwolnienia do zatrudnienia III – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy", jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu RPLD.10.02.02.-IZ.00-10-001/18, ogłoszonego w ramach: Oś priorytetowa X: "Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Działanie X.2: "Rozwój pracowników przedsiębiorstw", Poddziałanie X.2.2: "Wdrożenie programów typu outplacement", wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wartość dofinansowania: 1 883 451,44 zł.