Aktualność PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU
COP

PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi wystartowało  z nowym konkursem

2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.2:
Promocja gospodarcza regionu - 25.11.2019 r.

skrojonym na potrzeby m.in jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, jednostek naukowych, szkół wyższych
oraz instytucji otoczenia biznesu.

Unijne dofinansowanie można uzyskać na:

  • opracowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej, 
  • organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Termin naboru wniosków: 30 grudnia 2019 r. – 28 lutego 2020 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie tutaj