Aktualność Przepis na biznes
Dotacje UE

Przepis na biznes

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu "Przepis na Biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu Uczestnik może otrzymać: 

 • jednorazową dotację na prowadzenie działalności do 27 000 zł, 
 • doradztwo i szkolenia z zakresu marketingu, prawne oraz księgowości, 
 • wsparcie pomostowe. 

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 1. pozostaje bez zatrudnienia, 
 2. jest w wieku 30 lat i więcej, 
 3. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski; 
 4. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup: 
  • osoby w wieku 50 lat i więcej, 
  • kobiety, 
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie IESCD3 i niższym), 
  • osoby długotrwale bezrobotne, 
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników). 

Start rekrutacji: 27.03.2019 r.  

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny są dostępne na: www.przepisnabiznes.eu