Aktualność „Przepis na Pracę”
Dotacje UE

„Przepis na Pracę”

Podczas realizacji projektu „Przepis na Pracę” planujemy wesprzeć młode osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem programu  jest aktywizacja zawodowa minimum 50 % z 336 uczestników projektu (młodzież NEET z terenu województwa łódzkiego).

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:

  • Doradztwa zawodowego ( refundację kosztów dojazdu na spotkania)
  • Pośrednictwa pracy
  • Kursów i szkoleń zawodowych ( stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe)
  • 6 miesięczne zatrudnienie subsydiowane

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 28.02.2021 r.

Wartość projektu: 5 127 682,56 zł


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 871 298,43 zł