DOFINANSOWANIA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

DOFINANSOWANIA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje działania na rzecz ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwach i...

Nabór wniosków.

Kolejny nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ...

Prace interwencyjne, roboty publiczne, staże - nabór

Kolejny nabór wniosków na prace interwencyjne, roboty publiczne i staże Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ponawia nabór wniosków od 06 lipca 2020 roku do...

Nabór wniosków

K O M U N I K A T Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ogłasza nabór wniosków w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku (włącznie) na poniższe instrumenty...

Tarcza Antykryzysowa

KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA - DOFINANSOWANIA"

Ile firm z naszego terenu, od początku epidemii, zawiesiło a ile zamknęło swoją działalność? Ile firm z naszego terenu, od początku epidemii, zawiesiło a ile zamknęło...

NABÓR WNIOSKÓW dofinansowania PUP

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !!!!!! Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA - DOFINANSOWANIA"

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !!!!!! Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...