Aktualność  "Ewaluacja programu e-Cohesion 2014-2020 - ANKIETA
COP

"Ewaluacja programu e-Cohesion 2014-2020 - ANKIETA

W imieniu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi Mamy zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie stanowiącej część trwającego badania "Ewaluacja programu e-Cohesion 2014-2020", zleconego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej.
Celem badania jest zebranie informacji i opinii wyłącznie na temat systemów elektronicznej wymiany danych (systemów e-Cohesion) wykorzystywanych przez beneficjentów do wymiany informacji z instytucjami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (w tym programów Interreg, które są finansowane w ramach EFRR) i Funduszu Spójności (FS) w okresie programowania 2014-2020.
Wyniki niniejszej ankiety zostaną wykorzystane do określenia mocnych i słabych stron systemów elektronicznej wymiany danych w UE oraz do kształtowania polityki na okres programowania 2021-2027. W związku z tym będziemy wdzięczni za Państwa wkład w niniejsze badanie.

Link do ankiety → ANKIETA


Preferencje językowe można zmienić po otwarciu linku. Termin na wypełnienie ankiety upływa w dniu 24.08.2021 r.


Ponadto COP przypomina także o trwających naborach wniosków w konkursach Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

* 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw,
* 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.


Nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 31 sierpnia 2021 r .

SZCZEGÓŁY →  PROJEKTY B + R PRZEDSIĘBIORSTW   oraz:
                            INFRASTRUKTURA B + R PRZEDSIĘBIORSTW