Aktualność Składki ZUS
Informacje ZUS

Składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przedłużonego zwolnienia z ZUS, zobowiązani są do zapłaty składek do 10 września. Przypominamy aktualne wartości składek ZUS obowiązujące na ten miesiąc.

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa, w kwietniu tego roku uchwalone zostały przepisy, zgodnie z którymi osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec - maj 2020 r.

Ostatnim miesiącem zwolnienia był miesiąc maj. Nie oznacza to jednak, że wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek powrotu do opłacania składek ZUS już od czerwca. W połowie sierpnia Sejm uchwalił bowiem kolejne zwolnienie ze składek ZUS, tym razem na okres od czerwca do sierpnia 2020 roku. Nowe przepisy nie zostały jeszcze przegłosowane przez Senat i wejdą w życie prawdopodobnie dopiero pod koniec września. Nowe zwolnienie ze składek ZUS zacznie jednak obowiązywać z datą wsteczną, a zapłacone za ten okres składki zostaną przedsiębiorcom zwrócone.

Co istotne, przedłużone zwolnienie ze składek ZUS nie będzie przysługiwać wszystkim przedsiębiorcom. Z nowego zwolnienia skorzystają bowiem jedynie te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach oraz spełnią dodatkowe warunki.

Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

    49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
    55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
    77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
    79.11.A Działalność agentów turystycznych
    79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
    82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

    90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
    90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
    93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
    93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania nowego zwolnienia z ZUS, zobowiązane są do opłacenia we wrześniu składek ZUS na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc sierpień, w terminie do 10 września 2020 roku.

Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 września.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 Składki ZUS za sierpień 2020 r., płatne do 10 września 2020 r.
    
                                        Składki pełne       Składki preferencyjne  
- składka zdrowotna                 362,34 zł     362,34 zł
- składka emerytalna                612,19 zł     152,26 zł
- składka rentowa                      250,90 zł       62,40 zł
- składka chorobowa                  76,84 zł        19,11 zł
- składka wypadkowa                 52,37 zł        13,03 zł
- składka na Fundusz Pracy       76,84 zł                  -

Łącznie składki ZUS za miesiąc sierpień wynoszą 1431,48 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1354,64 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc sierpień wynosi 609,14 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 590,03 zł (bez składki chorobowej).


Przypomnijmy również, że przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali zwolnienia z ZUS na kolejny okres, mogą wciąż korzystać z innych form pomocy finansowej.