Aktualność Kolejne Śniadanie Biznesowe za nami.
Śniadania Biznesowe

Kolejne Śniadanie Biznesowe za nami.

W dniu 25 września odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie Śniadanie Biznesowe. Mimo dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwy w śniadaniu uczestniczyło bardzo wiele osób.

Po powitaniu zebranych gości przez panią Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców
Magdalenę Szewczyk, głos zabrały przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panie Elżbieta Kucharska i Lucyna Kuśmierek. W merytoryczny sposób przedstawiły informacje dotyczące współpracy z ZUS przy ustalaniu świadczeń krótkoterminowych,
a także sposobu naliczania świadczeń, uprawnień do kontroli zwolnień lekarskich czy świadczeń 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

prezentacja ZUS

Podobnym zainteresowaniem cieszyły się informacje przekazane przez
pana Michała Czaplę- zastępcę naczelnika US w Zgierzu.
Biała lista podatników VAT, obowiązkowy split payment, nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych, nowa składka podatkowa PIT i koszty uzyskania przychodu, a także zmiany w rozliczeniach podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw do nieruchomości.

Ze względu na duże zainteresowanie w
śród zebranych ZCOP w najbliższym czasie zorganizuje indywidualne konsultacje z przedstawicielami ZUS i US. Ponadto konsultacje zostaną rozszerzone o spotkania z mediatorami. O terminach będziemy informować.

Po bardzo ciekawym wykładzie pana Andrzeja Misiaka – mediatora, radcy prawnego, prezesa Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zebrani mogli dowiedzieć się jak istotnym elementem w rozwiązywaniu problemów m.in. biznesowych jest mediacja.

Tradycyjne podczas Śniadania Biznesowego przeprowadzony został wykład motywacyjny. Andrzej Maciejewski- exclusive Director The John Maxwell Team, przybliżył zebranym ideę bycia liderem w grupie.

Śniadanie Biznesowe to również możliwość zdobycia wiedzy jak można pozyskać środki finansowe. Naszym gościem był pan Paweł Anyszewki – prezes ŁARR, który opowiedział o sposobach pozyskiwania środków wykorzystując doświadczenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przedstawiła swoją inicjatywę Strefy RozwoYou 2
ustawiając kamper przed budynkiem, w którym mieści się siedziba ZCOP ( ul. Długa 29A).

Tradycyjnie miła atmosfera i możliwość zdobycia nowych informacji sprawiły, że zgierscy przedsiębiorcy już dziś zarezerwowali 23 października na kolejne Śniadanie Biznesowe, na które my jako Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców serdecznie zapraszamy.