Aktualność Śniadanie Biznesowe 23 października 2019 r (środa)
Śniadania Biznesowe

Śniadanie Biznesowe 23 października 2019 r (środa)

Miejsce:   Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna, Zgierz ul. Długa 29 A; 

9.30  POWITANIE 

9.40  Zmiany w przepisach emerytalno – rentowych

         Lucyna Kuśmierek Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych 

         Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 •   Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 •   Mama 4+
 •   Zmiany w podatku dochodowym

10.00  Dofinansowanie projektów doradczych i wdrożeniowych dla MŚP w konkursie
          2.1.2 – Profesjonalizacja usług biznesowych Ewa Florczyk, Fundacja Most

          Projekt umożliwiający otrzymanie do 85% dofinansowania m.in. na projekty
          techniczne, technologiczne, programy i systemy IT, wprowadzanie nowych
          produktów na rynek, ochronę IP , usprawnianie procesów wewnętrznych itp.
          – możliwość konsultacji

10.20  przerwa kawowa

10.30  Compliance – prowadź działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami
            Paweł Kulesza - radca prawny i  Przemysław Dobrowolski doradca klienta
            biznesowego - 
Kancelaria Radców Prawnych Primo Lege 

 •     Prowadź firmę zgodnie z prawem, czym jest „COMPLIANCE” i co daje
      przedsiębiorcom?
 •     Kogo dotyczy „COMPLIANCE” i kto ma obowiązek wdrożenia COMPLIANCE
      w przedsiębiorstwie. 
 •     Jakie ryzyko/sankcje niesie brak wdrożonego systemu zgodności „COMPLIANCE”
      w przedsiębiorstwie.

11.15  Zmiany w prawie pracy

           Mecenas Paulina Filipczak Zawadzka z Kancelarii Radcy Prawnego Paulina
           Filipczak - Zawadzka

 •     zmiany dot. PPK, sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę, skrócenie okresu
      przechowywania dokumentacji pracowniczej, i jej elektronizacja
 •     zmiany dostosowujące do RODO, nowy kwestionariusz osobowy pracownika,
 •     zmiany w zakresie świadectwa pracy, uprawnień rodzicielskich pracowników,
      lobbingu i dyskryminacji.

11.45   Zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej - wyzwania, dobre praktyki,
            istota uchwały

            Szczepan Zaręba – Naczelnik Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
            i Geodezji UMZ

12.00  Śniadanie Biznesowe i networking

 

Kontakt:

Magdalena Szewczyk:     mszewczyk@umz.zgierz.pl        telefon: 504 026 210

Agnieszka Sobierajska:    a.sobierajska@mpgkzgierz.pl   telefon: 516 040 315