Aktualność Spotkanie informacyjne pn. „Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Dotacje UE

Spotkanie informacyjne pn. „Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

  • 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, Sieradz ul. Rynek 14;
  • 25 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro;
  • 27 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie, ul. Kilińskiego 5.
  • 28 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A;
  • 2 lipca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dwóch dni roboczych poprzedzających spotkanie. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Program spotkania

1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach poddziałania, dotyczącego w szczególności:

  • celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych do sfinansowania;
  • zagadnień formalnych i merytorycznych;
  • zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.

2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

3. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łodzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi 

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Zelowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie 

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów,

Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63, 

e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Brzezinach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach 

ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, 

Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17, 

e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Łowiczu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz,

Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67,

e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl


Organizator spotkania w Sieradzu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz, 

Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25, 

e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl