Aktualność Student Wydziału Zarządzania poszukuje stażu.
Giełda pracy

Student Wydziału Zarządzania poszukuje stażu.

12 tygodni w sumie 360 h, czas rozpoczęcia od ok połowy czerwca, kierunek: rachunkowość na Wydziale Zarządzania UŁ O sobie: zawsze staram się sumiennie wykonywać swoje obowiązki, moją mocną cechą jest dokładność i chęć do dalszego rozwoju, lubię uczyć się nowych rzeczy, w trakcie nauki na studiach mam już podstawową wiedzę o ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie, ich klasyfikacji, podstawowa ewidencja podatku VAT, rozliczanie VAT, rozmaite rozrachunki z budżetami, a także elementy analizy sprawozdań finansowych kontakt przez e-mail cop@umz.zgierz.pl

Dziękujemy JAWN-E - Biuro rachunkowe biegłego rewidenta za błyskawiczną reakcje i przyjęcie zainteresowanego na staż.