Aktualność UWAGA ! KONKURS !!
COP

UWAGA ! KONKURS !!


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na pieniądze unijne dla firm, które z powodu epidemii COVID-19 były zmuszone zmienić profil swojej działalności, albo w ogóle branżę. Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw.
Jedna firma może otrzymać maksymalnie milion złotych. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy czeka na wnioski do 12 lipca. 

Co można sfinansować z tych pieniędzy? 

Przede wszystkim koszty inwestycji, w tym zakup maszyn, sprzętu, programów i aplikacji, a nawet reklamy w internecie czy stworzenie strony www. Można również przewidzieć wynagrodzenie dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu czy wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. Realizacja projektu powinna przyczyniać się też do utrzymania miejsc pracy. 

Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w konkursie muszą wykazać negatywne skutki, jakie dotknęły ich działalność w związku z COVID-19. 
Za takie będzie uważane np.: 
  • spadek obrotów powyżej 20 proc., 
  • zerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej, 
  • zerwanie umowy o współpracy z dotychczasowymi partnerami, którzy odpowiadają za minimum 30 proc. obrotów, 
  • albo brak możliwości wykonywania podstawowej działalności gospodarczej
Więcej informacji o konkursie - kliknij 
Jedna firma może otrzymać maksymalnie milion złotych. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy czeka na wnioski do 12 lipca. 

Co można sfinansować z tych pieniędzy? 

Przede wszystkim koszty inwestycji, w tym zakup maszyn, sprzętu, programów i aplikacji, a nawet reklamy w internecie czy stworzenie strony www. Można również przewidzieć wynagrodzenie dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu czy wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. Realizacja projektu powinna przyczyniać się też do utrzymania miejsc pracy. 

Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w konkursie muszą wykazać negatywne skutki, jakie dotknęły ich działalność w związku z COVID-19. 
Za takie będzie uważane np.: 
  • spadek obrotów powyżej 20 proc., 
  • zerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej, 
  • zerwanie umowy o współpracy z dotychczasowymi partnerami, którzy odpowiadają za minimum 30 proc. obrotów, 
  • albo brak możliwości wykonywania podstawowej działalności gospodarczej
Więcej informacji o konkursie - kliknij