Aktualność WCAM jednym z sygnatariuszy Łódzkiego Porozumienia Mediatorów
WCAM

WCAM jednym z sygnatariuszy Łódzkiego Porozumienia Mediatorów

W poniedziałek 11 marca 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oficjalnie zawiązano Łódzkie Porozumienie Mediatorów, którego jednym z sygnatariuszy i koordynatorem jest działające przy izbie Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy najważniejszymi łódzkimi ośrodkami mediacyjnymi:

  • Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi;
  • Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi;
  • Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi;
  • Stowarzyszeniem Mediatorów PACTUS;
  • Stowarzyszeniem Mediatorów „Porozumienie”.

Łódzkie Porozumienie Mediatorów to pierwsze porozumienie środowisk mediatorów w Polsce. Jest to rewolucyjna w naszym kraju koncepcja współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się profesjonalną mediacją, w celu promowania najwyższych standardów etycznych wśród mediatorów oraz budowania wiarygodności mediacji wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, prawników, pełnomocników oraz opinii publicznej.

Pierwszym działaniem ŁPM jest zawarcie współpracy z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądem Okręgowym polegającej na wprowadzeniu dyżurów mediatorów podczas codziennych sesji rozpraw. To pomysł bazujący na doświadczeniach sądownictwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie w czasie sesji sędziowie na bieżąco – po zapoznaniu się ze sprawą – większość odsyłają w pierwszej kolejności do mediacji.

Dyżury odbywać się będą codziennie i dedykowane są wszystkim kategoriom spraw.

Dni obsługiwane przez mediatorów WCAM:

poniedziałki godz. 09.00 - 14.30 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, ul. Kopcińskiego 56,

piątki godz. 09.00 - 14.30 Sąd Okręgowy w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5.

Dzięki mediacji strony uzyskują realny wpływ na finał sprawy wypracowując wspólnie, przy pomocy bezstronnego mediatora, satysfakcjonujące porozumienie. Mediacja nie tylko oszczędza stres, ale przede wszystkim czas i pieniądze, w porównaniu do postępowania sądowego. Przyjmuje się, że średni czas trwania mediacji to ok. 40 dni, a w kwestii kosztów (w zależności od wartości przedmiotu sporu) jest minimum 5 razy tańsza od sprawy w sądzie.

Relacja TVP3 z uroczystości: Od 18 marca porady mediatorów w łódzkich sądach zachęcamy do oglądania od 8 minuty 23 sekundy.

Wywiad z koordynatorami porozumienia – adw. Dariuszem Wojnarem oraz r. pr. Andrzejem Misiakiem – przybliżający ideę powstania współpracy środowisk mediatorów: Łodzią po Regionie zachęcamy do oglądania od 5 minuty 35 sekundy.

Relacja z podpisania Porozumienia w Radio Łódź: W łódzkich sądach będą dyżurowali mediatorzy.

Niezmiennie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do możliwości skorzystania z mediacji gospodarczej w naszym Centrum - więcej informacji na www.cam-lodz.pl