Aktualność Wracają pożyczki płynnościowe dla MŚP
Ogłoszenia o naborach

Wracają pożyczki płynnościowe dla MŚP

Wracają pożyczki płynnościowe dla MŚP

Od kiedy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do Operatorów
Pożyczek/Pośredników Finansowych?
 

U niektórych pośredników środki na pożyczki są już dostępne i można składać
wnioski. Jednocześnie BGK prowadzi obecnie postępowanie przetargowe,
które wyłoni nowych pośredników. Przedsiębiorcy będą mogli składać do
nowych pośredników wnioski po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
oraz zawarciu umów ze zwycięskimi instytucjami finansującymi, które będą
bezpośrednio dystrybuować pożyczki płynnościowe. W związku z tym, że
obszar kraju został podzielony na 19 części, a każda z części rozpatrywana
jest odrębnie (obsługiwana będzie przez inną instytucję (max 2 części przez
ten sam podmiot))na ten moment nie ma możliwości wskazania konkretnego
terminu przeprowadzania naboru wniosków pożyczkowych, z uwagi na to, że
postępowanie przetargowe nie zostało zakończone. Terminy naboru wniosków
będą różniły się w zależności od województwa. Szczegółowe informacje dot.
naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) należy sprawdzać
bezpośrednio na stronach instytucji finansujących. Ich lista znajdować się
będzie w zakładce „Instytucje finansujące” na stronie internetowej BGK pod
adresem → https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10549

Czy nabory wniosków będą miały charakter ciągły czy będą prowadzone
etapami?

 
Nabory wniosków będą miały charakter ciągły oraz będą trwały co najmniej 3
dni robocze. Terminy naboru wniosków będą różniły się w zależności od
województwa. Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich
rozpoczęcia i zakończenia) należy sprawdzać bezpośrednio na stronach
instytucji finansujących. Ich lista zamieszczana będzie w zakładce „Instytucje
finansujące” na stronie internetowej BGK pod adresem → https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10549


szczegóły → https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wroca-pozyczki-plynnosciowe-dla-msp-zwiekszamy-pule-o-12-mld-zl/

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok1 → https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/104844/harmonogram-2022.pdf