Aktualność Wsparcie dla innowacyjnych - utrzymanie płynności i dopłata do kredytu.
PARP

Wsparcie dla innowacyjnych - utrzymanie płynności i dopłata do kredytu.

Piąte spotkanie obejmuje temat wsparcia dla innowacyjnych – utrzymania płynności i dopłaty do kredytu, czyli gwarancji Biznesmax BGK. Dodatkowo eksperci opowiedzą jak sfinansować wdrożenie technologii w MŚP – Kredyt na innowacje technologiczne.

START: 4 czerwca 2020 r. godz.13:00

Każde spotkanie emitowane będzie na stronie: https://www.parp.gov.pl/tarcza

Już teraz możecie zadawać pytania do ekspertów na poniżej wskazanej stronie.
Dostępny jest również dyżur telefoniczny ekspertów, przez trzy godziny, od zakończenia każdej wideokonferencji: 22 101 04 01.

Prelegenci:
▪ Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń, BGK - wspieramy rozwój firm;
▪ Mateusz Szulc, ekspert ds. systemu wdrażania, DPE Zespół Systemu Realizacji i Procedury Odwoławczej KT, #BGK;
▪  Daniel Szczechowski, naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów DIR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.