Aktualność Zapytaj o fundusze
Dotacje UE

Zapytaj o fundusze

Spotkanie informacyjne pn. 

„Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej” 

Miejsce: Łódź, Brzeziny, Łowicz, Sieradz. 


Program spotkania informacyjnego 

09:45 – 10:00 

Rejestracja uczestników. 

10:00 – 11:30 

Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych: 

Poniżej 30 roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

Powyżej 30 roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 

Zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

11:30 – 11:40 

Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 

11:40 – 12:00 

Konsultacje indywidualne. 

Spotkania prowadzone będą przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Brzezinach, Łowiczu oraz Sieradzu. 

Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz u organizatorów spotkań. 

do pobrania plakat