Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji w BDO

Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i...

Mediacje jako narzędzia rozwiązywania sporów

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców we współpracy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi zaprasza do wdrożania mediacji jako narzędzia...

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy -Podsumowanie 2019r.

Drodzy Przedsiębiorcy !!! Dziękujemy Wam za cały rok pracy w Waszym towarzystwie. Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców to platforma wymiany doświadczeń, spotkań...

Laur im. Rajmunda Rembielińskiego w kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY jest nasz

Mamy to Laur im. Rajmunda Rembielińskiego w kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY jest nasz bangbang Nagroda Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego w...

Ankieta - II etap konsultacji społecznych dot. uchwały krajobrazowej miasta Zgierza

Miasto Zgierz zaprasza do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących uchwały krajobrazowej miasta Zgierza. Celem ankiety jest zebranie opinii na...

Uwaga przedsiębiorcy: od 1 stycznia 2020 r. zmiany w BDO

Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami...

Konsultacje w ZCOP

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców proponuje wszystkim zainteresowanym konsultacje z ekspertami Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji – proponuje mediacje...