Aktualność Ankieta - II etap konsultacji społecznych dot. uchwały krajobrazowej miasta Zgierza
ZCOP

Ankieta - II etap konsultacji społecznych dot. uchwały krajobrazowej miasta Zgierza

Miasto Zgierz zaprasza do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących uchwały krajobrazowej miasta Zgierza. Celem ankiety jest zebranie opinii na temat aktualnie funkcjonujących rozwiązań w mieście. 

Ankieta dostępna jest od 16 października do 30 listopada 2019 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. 

Wyrazić opinię można też za pomocą tradycyjnego formularza papierowego dostępnego w budynkach:

  • Urzędu Miasta Zgierza - Plac Jana Pawła II 16 (Biuro Obsługi Klienta pok. 1);
  • Spółki "Wodkan-Zgierz" -  ul. A. Struga 45;
  • MPGM Sp. z o.o. - ul. Mielczarskiego 14;
  • MPGK Sp. z o.o. - ul. Łęczycka 24;
  • Centrum Kultury Dziecka (CKD) - ul. ks. SZ. Rembowskiego 17;
  • Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - ul. Mielczarskiego 1;
  • Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ZSM) - ul. Parzęczewska 21;
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) w Zgierzu Sp. z o.o. - ul. Łąkowa 20 lok. 1

Przed przystąpieniem do ankiety zachęcamy do odwiedzenia strony www.miasto.zgierz.pl/pl/uchwala-krajobrazowa, gdzie znajdują się wszelkie informacje związane z procedowaną uchwałą, prezentacja obrazująca naszą przestrzeń miejską, inspirujący film "Krajobraz mojego miasta" oraz "Inspiracje dla krajobrazu", które prezentują ciekawe materiały związane z kształtowaniem krajobrazu miasta.

Polecamy również odwiedzenie strony kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta". 

Wierząc w chęć zmiany krajobrazu naszego miasta zapraszamy do udziału w ankiecie wszystkich mieszkańców oraz gości.