firma

Biuro rachunkowe ,,OXA" sp. z.o.o. Inne usługi

11a, Zgierz

Opis

Oferta usług księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej oraz rozliczeń VAT obejmuje:

 • komputerową ewidencję dokumentów źródłowych, kwalifikację dokumentów i ich dekretację
 • wypisywanie faktur i rachunków
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do właściwego U.S.
 • przygotowywanie przekazów / przelewów na poczet podatków dochodowego i VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji ZUS ( osoba prowadząca działalność gospodarczą, pracownicy )
 • przygotowanie przekazów / przelewów ZUS
 • obsługę kadrowo-płacową ( akta osobowe, listy płac, PIT-4R, PIT-11) 
 • obsługa PFRON
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych, sprawozdań finansowych łącznie z informacją dodatkową ( bilans, rachunek wyników, sprawozdań GUS )

Opłaty miesięczne za ww. usługi, roczne rozliczenia oraz usługi podatkowe ustalane są indywidualnie przed podpisaniem umowy. Zapłata następuje po wystawieniu faktury gotówką lub przelewem. Nasze ceny kształtują się następująco:

 • karta podatkowa od 30zł
 • podatek zryczałtowany od 60zł
 • podatek od towarów i usług (VAT) od 60zł
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 80zł
 • pełna księgowość od 400zł

W cenę wliczono już obsługę płatnika dotyczącego składek ZUS i KRUS.


Lokalizacja