Brenntag Inne usługi

Kwasowa 5, Zgierz

Opis

Jesteśmy wiodącą firmą chemiczną zajmującą się dystrybucją standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych na polskim rynku. Firma świadczy także usługi wartości dodanej, związane
m.in. z konfekcjonowaniem towarów, wytwarzaniem mieszanin w laboratoriach aplikacyjno-badawczych firmy, produkcją specjalistycznych dodatków, utylizacją odpadów, gospodarowaniem opakowań zwrotnych. Zatrudniamy ponad 500 osób w 19 placówkach zlokalizowanych w najważniejszych regionach przemysłowych Polski.

Centrum dystrybucyjne Brenntag Polska w Zgierzu znajduje się na terenie Zgierskiego Parku Przemysłowego „Boruta”. Wyposażone zostało w specjalistyczne, zgodne z wymaganiami HACCP magazyny produktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, nowoczesne zaplecze socjalne, laboratorium mikrobiologiczne oraz specjalistyczne laboratorium przemysłu spożywczego, myjnię opakowań i podczyszczalnię ścieków. Ponadto spełnia wymagania GMP w zakresie przechowywania
i obrotu produktami i surowcami branży farmaceutycznej.

Od wielu lat firma Brenntag Polska konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje obiekty oraz urządzenia produkcyjne i magazynowe, dba o bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska. Do ostatnich przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki zaliczyć można budowę Centrum Rozwoju Aplikacji Spożywczych
w Zgierzu – nowoczesnego, kompleksowego centrum badawczo-aplikacyjnego świadczącego specjalistyczne usługi wartości dodanej dla klientów przemysłu spożywczego. 

W zgierskim oddziale firmy Brenntag Polska zatrudnionych jest obecnie 90 osób, a dzięki nowej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. Spółka oferuje pracę w przyjaznej kulturze organizacyjnej oraz zapewnia warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu i osobistemu pracowników. Firma nie zapomina również
o lokalnej społeczności – m.in. aktywnie wspiera pasje i zainteresowania zdolnych uczniów zgierskich gimnazjów, finansując od wielu lat stypendia w ramach „Funduszu Wspomagania Zdolnych Uczniów Gimnazjów w Zgierzu”.


Lokalizacja