Aktualność Dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
ŁIPH

Dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Od 22 września do 30 listopada 2020 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe, będące efektem negocjacji Rad Sektorowych, PARP, Ministerstwa Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej PO WER.

Wszystko celem zapobiegania negatywnym skutkom pandemii Covid-19.
Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się ze szczegółami programu oraz składania wniosków - https://bit.ly/PARP-COVID19