Aktualność Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
ZUS

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców zaprasza do wzięcia udziału w programie "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy". Obszar, w ramach którego można pozyskać dotację jest bardzo szeroki:Projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: – bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; – urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; – oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; – ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; – urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; – sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; – sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; – sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; – środki ochrony indywidualnej.

Organizatorem jest Zaklad Ubezpieczeń Społecznych, a szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://granty.pl/9091/?fbclid=IwAR2X7HpsQnrSD7iMrZDJWiYVEmkNYg2HSF5k22j-h-RUo8mnQnmujYa84W8

Termin składania wniosków: 15 lipca - 16 sierpnia 2019 r.