Aktualność Dotacja z ZUS - konkurs na projekty poprawiające warunki pracy
ZUS

Dotacja z ZUS - konkurs na projekty poprawiające warunki pracy

Pozyskaj dotację na poprawę warunków pracy. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r. Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
→ poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
→ zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
→ zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

SZCZEGÓŁY → https://bit.ly/dotacja-zus