firma

FILTER SERVICE SP. Z O.O. Inne usługi

Sadowa 7A, Zgierz

Opis

Firma Filter Service Sp. z o.o. jest producentem wysokiej klasy środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, nowoczesnych materiałów filtracyjnych oraz sorbentu zanieczyszczeń chemicznych. Zajmuje się także sprzedażą towarów handlowych
i wyrobów gotowych z zakresu BHP. Dzięki szczególnej dbałości o wysoką jakość produktów
i umiarkowanym cenom, firma stała się jednym z czołowych europejskich producentów półmasek filtrujących. Jednocześnie przedsiębiorstwo cały czas poszerza swoją ofertę artykułów BHP. Filter Service oferuje klientom także wsparcie doradcze w zakresie doboru środków ochrony dróg oddechowych, między innymi poprzez prezentacje produktów w postaci darmowych szkoleń. Firma funkcjonuje na rynku od 1991 roku od początku intensywnie rozbudowując swoją działalność. Wraz z rozwojem firma zwiększ liczbę odbiorców. Filter Service prowadzi również działalność eksportową, skierowaną na rynek Unii Europejskiej. Firma realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Inwestycja w wyposażenie B+R
do rozwoju innowacyjnych produktów”, który po zrealizowaniu przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego niezbędnego
do innowacyjnego rozwoju firmy. Filter Service to przedsiębiorstwo współpracujące z jednostkami naukowo- badawczymi. Od wielu lat firma prowadzi działalność charytatywną. Wspiera sport i edukację. Angażuje się w sponsoring przedsięwzięć kulturalnych. Bierze udział również w wielu inicjatywach wspierających społeczność lokalną. Liczne wyróżnienia
i certyfikaty są  potwierdzeniem profesjonalizmu i wypracowanej marki firmy.

Zgierz Moja Przestrzeń 2020/3

Lokalizacja