Aktualność Informacje o bezpłatnych szkoleniach
ZUS

Informacje o bezpłatnych szkoleniach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

10 marca 2020 r.

 do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.:

8:00 Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego 

z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem elektronicznych zaświadczeń lekarskich e-ZLA

Szkolenie odbędzie się w Biurze Terenowym ZUS w Brzezinach przy ul. Głowackiego 43 w sali konferencyjnej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel.  46 874 19 01 bądź pod adresem 

e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl

Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych tematami.


18 marca 2020 r.
do udziału w bezpłatnych szkoleniach:
  • 09:00 Umowa zlecenia i związane z nią zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  • 10:30 Program Płatnik - praca w aplikacji od podstaw
  • 13:30 Ulgi w spłacie zaległości z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń
Szkolenia odbędą się w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, sala szkoleniowa II piętro.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: 42  638 23 08 bądź pod adresem 
e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl

4 marca 2020 r.
 do udziału w bezpłatnych szkoleniach:
  • 10:00 Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    w zakresie naliczania kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego dotyczących należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  • 11:00 Dobrowolne formy spłaty zadłużenia wobec ZUS
Szkolenia odbędą się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej  im. B. Prusa w Zgierzu Filia Nr 2 przy ul. Długiej 29A.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel.  42 714 33 27 bądź pod adresem
e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl

20 marca 2020 r.
do udziału w bezpłatnych szkoleniach:
  • 09:00 Zasady ustalania okresu zasiłkowego
  • 10:00 Zasady ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego
  • 11:00 e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie - płatniku bądź świadomy zmiany
Szkolenia  odbędą się w II Inspektoracie ZUS w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 11. 
Spotykamy się w Sali Obsługi Klientów.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: 42  638 21 23 bądź pod adresem 
e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl