V edycja 2021 r.


Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski zaprasza do udziału w V edycji Konkursu o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego w kategoriach:

  "Przedsiębiorca Roku" - wybór głosami Kapituły powołanej przez Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego
  "Świadomi w Biznesie – wybór mieszkańców"→ głosowanie trwa w dniach 27 maja -10 czerwca 2022r. ( www.gala.zgierz - ZAKŁADKA → GŁOSOWANIE)

Celem konkursu jest:

 Promowanie przedsiębiorców najprężniej działających na terenie Gminy Miasto Zgierz,
 Promowanie przedsiębiorców najbardziej dynamicznie rozwijających działalność gospodarczą,
 Budowanie wizerunku Miasta Zgierza jako samorządu przyjaznego przedsiębiorcom.

Zarządzenie nr 152/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 04.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO w kategoriach: "PRZEDSIĘBIORCA ROKU" oraz "ŚWIADOMI W BIZNESIE - WYBÓR MIESZKAŃCÓW" wraz z Regulaminem Konkursu.

Ideą konkursu jest promowanie przedsiębiorców działających na lokalnym rynku. Organizatorzy pragną docenić dynamicznie rozwijające się firmy, a także wszystkie firmy, które działają na rzecz lokalnej społeczności.

Dostrzegając wysiłki tych, którzy mogą stanowić wzór i motywację dla innych chcemy zaprosić do konkursu przedsiębiorstwa działające na naszym terenie, przedsiębiorców dynamicznie rozwijających swoją działalność, oraz tych, którzy wyróżniają się w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy  przedsiębiorców do udziału w konkursie mieszkańców zaś do GŁOSOWANIA