JAWN-E Inne usługi

Długa 29, Zgierz

Opis

Jawn-e biuro rachunkowe biegłego rewidenta świadczy kompleksowe usługi finansowo-księgowe dla firm i innych organizacji gospodarczych, społecznych, w tym również fundacji. 

Zajmujemy się także audytem jednostek gospodarczych, w tym badanie sprawozdań finansowych oraz wykonujemy inne usługi atestacyjne i poświadczające.
Dla naszych klientów oferujemy następujący zakres usług:

  • audyt podatkowy,
  • weryfikacja ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • wycena akcji,
  • badanie planu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie kadr, płac oraz rozliczeń z ZUS,
  • rozliczenia ewidencji VAT oraz przesyłka jednolitych plików kontrolnych.

Naszym klientom udzielamy bezpłatnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, pomagamy wybrać odpowiednią formę prawną jednostki oraz najkorzystniejszy sposób jej opodatkowania. 

W okresie ostatnich 20 lat działalności biura przyznano nam ponad 100 certyfikatów i zaświadczeń przez najbardziej uznane instytucje w Polsce, m.in. od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jest to dla nas stałym potwierdzeniem umiejętności i jakości usług świadczonych przez nasze biuro.


Zgierz Moja Przestrzeń 2019/2

Lokalizacja