Aktualność Konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego - Kapituła Konkursu powołana
ZCOP

Konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego - Kapituła Konkursu powołana

Konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego stał się już wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarz zgierskiech imprez. Już we wrześniu ruszamy z kolejną edycją konkursu.

Na mocy Zarządzenie Nr 224/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.06.2021 roku
powołana została  Kapituła Konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO.

1. Bohdan Bączak - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
2. Magdalena Szewczyk - Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Zgierza,
3.Karol Pruski - Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
4.Tomasz Bartosiak - Prezes Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
5.Paweł Anyszewski -  Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
6. Marta Pietrak-Kędzierawska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,
7. Agnieszka Sobieszek - Zastępca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
8. dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka - Sekcja Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
9. dr Kazimierz Kubiak - Wiceprezes Stowarzysznia Wlókienników Polskich.

Już dziś zapraszamy do udziału w Konkursie.