Mały Domek Inne usługi

Żytnia 76, Zgierz

Opis

Nasz firma to miejsce stworzone z miłości do dzieci, gdzie prostota, umiar, kontakt z naturą, ale nade wszystko zaufanie do dziecka to nadrzędne wartości. Dlatego też w Domku stworzyliśmy wzbogacające środowisko, które wspiera rozwój dzieci w tym niezwykle ważnym i wrażliwym okresie ich rozwoju, rozbudza ich ciekawość, kreatywność i wyrabia dobry smak.

W naszym Domku najmłodszym zapewniamy czułe i empatyczne reagowanie na ich potrzeby. Jesteśmy wrażliwi na sygnały dziecka, traktujemy je poważnie i z szacunkiem. Stawiamy na stopniową i niewymuszoną adaptację, ściśle współpracując z rodzicami. Łagodnie wdrażamy maluchy do przedszkolnych zajęć i obyczajów.

Naszą misją jest zachęcenie dzieci do poznawania świata poprzez eksperyment, zachęcając je do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. W Małym Domku nauczyciel pełni rolę przewodnika, pomaga w wyborach dziecka, ukierunkowuje jego działania, wspiera je, ale nie narzuca swoich metod rozwiązań.

Dbamy również o dobre relacje z rodzicami, wspierając ich, by mogli spełniać się w radościach rodzicielstwa. U nas rodzice są włączani w proces edukacyjny i traktowani jako ważni partnerzy dla przedszkola.Zgierz Moja Przestrzeń 2019/4

Lokalizacja