Aktualność Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
P.U.P

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców


WAŻNY  KOMUNIKAT 

dla  mikroprzedsiębiorców ubiegających się o pożyczki

Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgierzu przez e-PUAP  oraz praca.gov.pl  MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIEPODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym 
każdy dokument z osobna). 


W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia,
co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.


Komunikat PUP: Nabór wniosków o udzielenie pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Wnioski można składać w następujący sposób: 

 1. WERSJA PAPIEROWA składa się z: 
  • 2 egzemplarzy umowy, 
  • wniosku, 
  • wzoru wniosku o umorzenie. 
 2. Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką ) przez mikroprzedsiębiorcę. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy. Wnioski należy:
  • wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu (ul. Barona 10) z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”, 
  • lub wysłać listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, 95- 100 Zgierz, ul. Barona 10 z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”. 
 3. WERSJA ELEKTRONICZNA (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) poprzez platformę: 
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu: 
  • pod nr telefonów: 42 714 12 64, 42 714 12 66
  • z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań drogą elektroniczną na adres e-mail: pozyczkakoronawirus@pupzgierz.pl. 

Więcej informacji oraz wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie: https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu